Central Dredging Association

Understanding dredging

Presentations made at Dutch Section meetings

Missed a talk or just want to recall a great presentation…?

This is the place to catch up on CEDA presentations and find unexpected “gems”, ideas and inspiration. View the titles below.

CEDA Members can download the presentations here, you need to SIGN IN first

| Total 164 | Current | Previous | Next

 1. Facts & Figures
  21 May 2019
 2. De toekomst van de baggerindustrie
  21 May 2019
 3. Building nature-friendly windmill farms
  12 March 2019
 4. Open Innovation
  12 March 2019
 5. Onderzoek Geschiedenis van de Noordzee: verloren oesterriffen
  12 March 2019
 6. Impact Windenergie op Noordzee milieu
  12 March 2019
 7. MVO en RWS: korte schets over maatschappelijk verantwoord handelen bij RWS
  29 January 2019
 8. Is het aanmodderen met MVO in onze sector?
  29 January 2019
 9. Van MVO naar integrale waarde creatie
  29 January 2019
 10. Beter leren keren
  20 September 2018
 11. Meten en Monitoren op zee
  20 September 2018
 12. Green LIDAR
  20 September 2018
 13. Remote Sensor : Lucht fietserij of werkelijkheid
  20 September 2018
 14. KIMA
  19 June 2018
 15. Bouwen met slib: wat kan er allemaal?
  19 June 2018
 16. Markerwadden
  19 June 2018
 17. North Sea Win Power of the Future
  8 March 2018
 18. Windenergie op zee: een doorbraak in duurzame energie (en in offshore)
  8 March 2018
 19. De toekomst voor Offshore Wind: een hybride toekomst
  8 March 2018
 20. Toekomst visie van offshore wind vanuit het perspectief van de bank
  8 March 2018
 21. Pas op! Interventie door veiligheidskundigen
  23 January 2018
 22. Samen werken aan veiligheid
  23 January 2018
 23. Geen lat te hoog
  28 September 2017
 24. Kleinschalig baggeren
  28 September 2017
 25. Naar een volwaardiger dienstverlening
  28 September 2017
 26. Hoe om te gaan met vertroebeling tijdens aanbestedings-uitvoeringsfases van baggerprojecten
  18 May 2017
 27. Lange termijneffecten van onderhoudsbaggerwerken op vertroebeling en aanslibbing
  18 May 2017
 28. Standaard Hopper Dredgers
  20 April 2017
 29. Master Plan Decommissioning and Re-use
  9 March 2017
 30. Collaboration within the Supply Chain
  9 March 2017
 31. Slib in de Rotterdamse havens, werk zonder eind
  31 January 2017
 32. Duurzaam Waterbodembeheer - Slibvaren
  31 January 2017
 33. Sedimentologisch en nautisch achtergrond onderzoek ten behoeve van baggerplannen in havens met slib
  31 January 2017
 34. Toepaqssing van seimiek voor bepalingvan nautische bodem en detectie van objecten
  31 January 2017
 35. De Baggerfabriek
  15 November 2016
 36. Sediment Management
  15 November 2016
 37. Living Lab for Mud
  15 November 2016
 38. LNG - a dynamic fuel for a dynamic Sea environment
  29 September 2016
 39. LNG Marine fuel: uitdagingen en kansen door een gebruiker en vervoerder
  29 September 2016
 40. Milieuprofielen van scheepsbrandstoffen in de nationale milieudatabase
  29 September 2016
 41. Bodemsanering Waterfrond Harderwijk
  9 June 2016
 42. DF-motoren in dredgers: waar men aan moet denken...
  (including video(s))
  21 April 2016
 43. Introduction to Shell LNG for transport
  21 April 2016
 44. Development of dual fuel LNG hoppers
  21 April 2016
 45. De toekomst van windenergie op zee
  10 March 2016
 46. Offshore wind developments: a construction & installation vessel suppliers perspective
  10 March 2016
 47. Offshore wind foundations, installation developments
  10 March 2016
 48. Systeemgedrag van de Nederlandse kust
  26 January 2016
 49. Kust op kracht: project zwakke schakels van Noord Holland
  26 January 2016
 50. Kustlijnzorg: achtergronden en onderzoek
  26 January 2016
 51. Setting the Scene: Cyber security awareness
  29 September 2015
 52. The Seabed-where offshore and dredging meet
  12 March 2015
 53. Dredging in the deep
  12 March 2015
 54. Offshore energy-oilmarket faces short dip but long term rise
  12 March 2015
 55. PIANC rapport WG144: classification for soils and rocks for the maritime dredging process
  5 February 2015
 56. De Baggersector - Een kroonjuweel in de Belgische en Nederlandse economie
  20 November 2014
 57. Hoe gaat ICT bijdragen aan het toekomstig bankieren?
  20 November 2014
 58. Hubots en de eerste drie wetten van Asimov
  20 November 2014
 59. Maak en meet nauwkeurigheden
  30 September 2014
 60. Construction and survey accuracies for the execution of rockworks
  30 September 2014
 61. CO2-neutrale oplossingen: Geo-engineering voor grootschalige bagger- en bodemtoepassingen
  19 June 2014
 62. (W)as een probleem?
  19 June 2014
 63. Nieuwe kansen voor afvalstoffen in baggerspecie en waterbodems
  19 June 2014
 64. Ervaringen in Bulgarije
  24 April 2014
 65. Building a dredger internationally
  24 April 2014
 66. Veiligheid van kabels en leidingen
  6 March 2014
 67. Subsea excavation trenching technologies
  6 March 2014
 68. Het installeren van pijpleidingen op 'ondiep water'"
  6 March 2014
 69. Offshore UXO detection and disposal
  30 January 2014
 70. Opruimen explosieven
  30 January 2014
 71. Assessing the impact of dredging sound on marine fauna
  26 September 2013
 72. The EU Marine Strategy Framework Directive
  26 September 2013
 73. Offshore dredger sounds at Maasvlakte 2: Underwater sound, source levels and sound maps
  26 September 2013
 74. License conditions monitoring underwater sound sand extraction
  26 September 2013
 75. Arctic dredging - Past, challenges and future
  7 March 2013
 76. Building with Nature: De toekomst
  22 January 2013
 77. Assessment of dredging-induced turbidity
  22 January 2013
 78. Introductie: Wat waren de doelstellingen programma Ecoschape/Building with Nature, overzicht/opzet p
  22 January 2013
 79. Lessons learned in Building with Nature
  22 January 2013
 80. Building with ecosystem engineers
  22 January 2013
 81. Baggerproject De Boontjes Harlingen
  6 November 2012
 82. GORGON BARROW ISLAND LNG PLANT
  6 November 2012
 83. Onafhankelijke werkboot exploitanten; nut en innovaties
  22 May 2012
 84. Welkom bij Pon Equipment
  22 May 2012
 85. Joint innovation In dredging & deep-sea technology
  25 April 2012
 86. De IHC Spudguard
  25 April 2012
 87. Dredging processes during trenching
  6 March 2012
 88. Trouble in the Trench? een geofysische kijk
  6 March 2012
 89. Health CareAbroad
  31 January 2012
 90. Medical challenges and risks for dredging companies on remote sites
  31 January 2012
 91. Werken in onveilige gebieden
  31 January 2012
 92. Continuum of care
  31 January 2012
 93. Werken in onveilige gebieden
  31 January 2012
 94. Laatste ontwikkelingen in offshore windparken vanuit aannemersperspectief
  22 December 2011
 95. Visie vanuit de energie-industrie
  22 December 2011
 96. Rabobank: Strong position at maritime sector
  20 December 2011
 97. Show me the money
  20 December 2011
 98. Wind op zee
  20 December 2011
 99. Ruimte voor Rivieren - De Noordwaard
  22 September 2011
 100. De Hydrohammer als rotsbreker
  19 May 2011
 101. Baggermaterieel voor het Panamakanaal
  19 May 2011
 102. Het ontwerp van de nieuwe Panamasluizen
  19 May 2011
 103. Erosie effecten van scheepvaart
  28 April 2011
 104. Effectief platvaren van ondieptes door commerciele scheepvaart
  28 April 2011
 105. De binnenvaart
  28 April 2011
 106. BritNed UK-Netherlands, interconnector HVCD cable
  8 March 2011
 107. Innovative dredging solutions for offshore challenges
  8 March 2011
 108. Flexible fallpipe vessel Stornes - New addition to the Van Oord fleet
  8 March 2011
 109. Van zand naar land
  20 January 2011
 110. Pilot zandmotor
  20 January 2011
 111. Hoogwaterbescherming in de 21e eeuw
  31 May 2010
 112. Onderzoek naar piping: van laboratorium naar IJkdijk
  31 May 2010
 113. Stormvloedwaarschuwingsdienst: hoogwater kustbescherming
  31 May 2010
 114. Belwind offshore wind farm
  9 March 2010
 115. Far and large offshore wind innovation program (FLOW)
  9 March 2010
 116. Ontgronding en bodembescherming (bij offshore windmolen fundaties)
  9 March 2010
 117. Welkom bij ecoshape!
  28 January 2010
 118. Ecological landscaping in sand minig pits
  28 January 2010
 119. Vertroebeling rond sleephopperzuigers
  28 January 2010
 120. Dredging research in China
  17 September 2009
 121. Ervaringen van een scheepsontwerper bij het opzetten van een joint venture in China
  17 September 2009
 122. SE op Delflandse kust
  28 May 2009
 123. Aanleg baggerspeciedepot Hollandsch Diep
  20 January 2009
 124. Baggerspeciedepot Hollandsch Diep
  20 January 2009
 125. Baggeren en steenstorten voor de olie- en gasindustrie’
  23 October 2008
 126. Rock placement operations for BP - Skarv Project
  23 October 2008
 127. De ontwikkeling van steenstorten
  23 October 2008
 128. Ballasten en steenstorten aan de Adriatic LNG gravity base structure
  23 October 2008
 129. Zand voor veilig Nederland
  23 September 2008
 130. Ecologie en suppleties
  23 September 2008
 131. Zettingsvloeiingen - nieuwe ontwikkelingen en inzichting
  22 May 2008
 132. Wensen en verlangens van de praktijk
  6 March 2008
 133. Op de natuur kun je bouwen
  25 September 2007
 134. Bouwen met de natuur
  25 September 2007
 135. Balgzand-Bacton leiding - presentatie ontwerp en vergunningsaspecten
  3 August 2007
 136. Veiligheidsonderzoek windmolenpark bij Egmond aan Zee
  23 January 2007
 137. Singapore en Maleisie - Analyse van een conflict
  7 March 2006
 138. Singapore Land Reclamation - modelling approach & results
  24 January 2006
 139. Singapore en Maleisie - Analyse van een conflict
  24 January 2006
 140. NorNed kabel HVDC project - Installation of HVDC cable
  22 November 2005
 141. Cable laying in the Waddenzee
  22 November 2005
 142. Uw onderhoud zal ons een zorg zijn
  22 September 2005

 143. 22 September 2005
 144. Forumdiscussie
  22 September 2005
 145. Onderhoud Centraal technische dienst
  22 September 2005
 146. VIS Groep - Thuis in en om het water
  22 September 2005
 147. Strategische waarde onderhoud voor baggerindustrie
  22 September 2005
 148. De KRW
  7 June 2005
 149. Waterbodems in/en de KRW, kansen en bedreigingen voor baggeren
  7 June 2005
 150. Europese kaderrichtlijn water: Invloed op baggeren in zeehavens
  7 June 2005
 151. On the conceptual design of large cutter suction dredgers; considerations for making choices
  3 June 2005
 152. De zin en/of onzin van ankerbomen
  17 March 2005
 153. Voorspellen van onderhoudsbaggerwerk en het bepalen van een stortstrategie in de Westerschelde
  22 February 2005
 154. Maritime security en de rol van IVW DS
  13 January 2005
 155. Maritime training center & consultancy
  13 January 2005
 156. Instituut voor risico-advisering en veiligheidsopleidingen
  13 January 2005
 157. Jack-up van booreilanden
  4 November 2004
 158. Aanleg eilanden in de kaspische zee
  4 November 2004
 159. Olie verwijdering Assi Euro Link
  21 September 2004
 160. Verdiepen van het wrak Assi Eurolink met de s.h.z. Prins der Nederlanden
  21 September 2004
 161. Assi Euro Link - Onderwater positionering en wrak monitoring
  21 September 2004
 162. Toekomstvisie en innovatiemogelijkheden van de maritieme sector
  11 May 2004
 163. Kennismanagement in de maritieme sector
  11 May 2004
 164. De Overschelde-Baggeren voor de veiligheid
  10 February 2004

| Total 164 | Current | Previous | Next