Central Dredging Association

Understanding dredging

Presentations Made at Dutch Section Meetings

Missed a talk or just want to recall a great presentation?

This is the place to catch up on CEDA presentations and find unexpected “gems”, ideas and inspiration. View the titles below.

CEDA Members can download the presentations here, you need to SIGN IN first

| Total 167 | Current | Previous | Next

 1. Leven met plastics
  15 October 2019
 2. Interactie tussen platic en slib
  15 October 2019
 3. Microplastics in het watermilieu
  15 October 2019
 4. Facts & Figures
  21 May 2019
 5. De toekomst van de baggerindustrie
  21 May 2019
 6. Building nature-friendly windmill farms
  12 March 2019
 7. Open Innovation
  12 March 2019
 8. Onderzoek Geschiedenis van de Noordzee: verloren oesterriffen
  12 March 2019
 9. Impact Windenergie op Noordzee milieu
  12 March 2019
 10. MVO en RWS: korte schets over maatschappelijk verantwoord handelen bij RWS
  29 January 2019
 11. Is het aanmodderen met MVO in onze sector?
  29 January 2019
 12. Van MVO naar integrale waarde creatie
  29 January 2019
 13. Beter leren keren
  20 September 2018
 14. Meten en Monitoren op zee
  20 September 2018
 15. Green LIDAR
  20 September 2018
 16. Remote Sensor : Lucht fietserij of werkelijkheid
  20 September 2018
 17. KIMA
  19 June 2018
 18. Bouwen met slib: wat kan er allemaal?
  19 June 2018
 19. Markerwadden
  19 June 2018
 20. North Sea Win Power of the Future
  8 March 2018
 21. Windenergie op zee: een doorbraak in duurzame energie (en in offshore)
  8 March 2018
 22. De toekomst voor Offshore Wind: een hybride toekomst
  8 March 2018
 23. Toekomst visie van offshore wind vanuit het perspectief van de bank
  8 March 2018
 24. Pas op! Interventie door veiligheidskundigen
  23 January 2018
 25. Samen werken aan veiligheid
  23 January 2018
 26. Geen lat te hoog
  28 September 2017
 27. Kleinschalig baggeren
  28 September 2017
 28. Naar een volwaardiger dienstverlening
  28 September 2017
 29. Hoe om te gaan met vertroebeling tijdens aanbestedings-uitvoeringsfases van baggerprojecten
  18 May 2017
 30. Lange termijneffecten van onderhoudsbaggerwerken op vertroebeling en aanslibbing
  18 May 2017
 31. Standaard Hopper Dredgers
  20 April 2017
 32. Master Plan Decommissioning and Re-use
  9 March 2017
 33. Collaboration within the Supply Chain
  9 March 2017
 34. Slib in de Rotterdamse havens, werk zonder eind
  31 January 2017
 35. Duurzaam Waterbodembeheer - Slibvaren
  31 January 2017
 36. Sedimentologisch en nautisch achtergrond onderzoek ten behoeve van baggerplannen in havens met slib
  31 January 2017
 37. Toepaqssing van seimiek voor bepalingvan nautische bodem en detectie van objecten
  31 January 2017
 38. De Baggerfabriek
  15 November 2016
 39. Sediment Management
  15 November 2016
 40. Living Lab for Mud
  15 November 2016
 41. LNG - a dynamic fuel for a dynamic Sea environment
  29 September 2016
 42. LNG Marine fuel: uitdagingen en kansen door een gebruiker en vervoerder
  29 September 2016
 43. Milieuprofielen van scheepsbrandstoffen in de nationale milieudatabase
  29 September 2016
 44. Bodemsanering Waterfrond Harderwijk
  9 June 2016
 45. DF-motoren in dredgers: waar men aan moet denken...
  (including video(s))
  21 April 2016
 46. Introduction to Shell LNG for transport
  21 April 2016
 47. Development of dual fuel LNG hoppers
  21 April 2016
 48. De toekomst van windenergie op zee
  10 March 2016
 49. Offshore wind developments: a construction & installation vessel suppliers perspective
  10 March 2016
 50. Offshore wind foundations, installation developments
  10 March 2016
 51. Systeemgedrag van de Nederlandse kust
  26 January 2016
 52. Kust op kracht: project zwakke schakels van Noord Holland
  26 January 2016
 53. Kustlijnzorg: achtergronden en onderzoek
  26 January 2016
 54. Setting the Scene: Cyber security awareness
  29 September 2015
 55. The Seabed-where offshore and dredging meet
  12 March 2015
 56. Dredging in the deep
  12 March 2015
 57. Offshore energy-oilmarket faces short dip but long term rise
  12 March 2015
 58. PIANC rapport WG144: classification for soils and rocks for the maritime dredging process
  5 February 2015
 59. De Baggersector - Een kroonjuweel in de Belgische en Nederlandse economie
  20 November 2014
 60. Hoe gaat ICT bijdragen aan het toekomstig bankieren?
  20 November 2014
 61. Hubots en de eerste drie wetten van Asimov
  20 November 2014
 62. Maak en meet nauwkeurigheden
  30 September 2014
 63. Construction and survey accuracies for the execution of rockworks
  30 September 2014
 64. CO2-neutrale oplossingen: Geo-engineering voor grootschalige bagger- en bodemtoepassingen
  19 June 2014
 65. (W)as een probleem?
  19 June 2014
 66. Nieuwe kansen voor afvalstoffen in baggerspecie en waterbodems
  19 June 2014
 67. Ervaringen in Bulgarije
  24 April 2014
 68. Building a dredger internationally
  24 April 2014
 69. Veiligheid van kabels en leidingen
  6 March 2014
 70. Subsea excavation trenching technologies
  6 March 2014
 71. Het installeren van pijpleidingen op 'ondiep water'"
  6 March 2014
 72. Offshore UXO detection and disposal
  30 January 2014
 73. Opruimen explosieven
  30 January 2014
 74. Assessing the impact of dredging sound on marine fauna
  26 September 2013
 75. The EU Marine Strategy Framework Directive
  26 September 2013
 76. Offshore dredger sounds at Maasvlakte 2: Underwater sound, source levels and sound maps
  26 September 2013
 77. License conditions monitoring underwater sound sand extraction
  26 September 2013
 78. Arctic dredging - Past, challenges and future
  7 March 2013
 79. Building with Nature: De toekomst
  22 January 2013
 80. Assessment of dredging-induced turbidity
  22 January 2013
 81. Introductie: Wat waren de doelstellingen programma Ecoschape/Building with Nature, overzicht/opzet p
  22 January 2013
 82. Lessons learned in Building with Nature
  22 January 2013
 83. Building with ecosystem engineers
  22 January 2013
 84. Baggerproject De Boontjes Harlingen
  6 November 2012
 85. GORGON BARROW ISLAND LNG PLANT
  6 November 2012
 86. Onafhankelijke werkboot exploitanten; nut en innovaties
  22 May 2012
 87. Welkom bij Pon Equipment
  22 May 2012
 88. Joint innovation In dredging & deep-sea technology
  25 April 2012
 89. De IHC Spudguard
  25 April 2012
 90. Dredging processes during trenching
  6 March 2012
 91. Trouble in the Trench? een geofysische kijk
  6 March 2012
 92. Health CareAbroad
  31 January 2012
 93. Medical challenges and risks for dredging companies on remote sites
  31 January 2012
 94. Werken in onveilige gebieden
  31 January 2012
 95. Continuum of care
  31 January 2012
 96. Werken in onveilige gebieden
  31 January 2012
 97. Laatste ontwikkelingen in offshore windparken vanuit aannemersperspectief
  22 December 2011
 98. Visie vanuit de energie-industrie
  22 December 2011
 99. Rabobank: Strong position at maritime sector
  20 December 2011
 100. Show me the money
  20 December 2011
 101. Wind op zee
  20 December 2011
 102. Ruimte voor Rivieren - De Noordwaard
  22 September 2011
 103. De Hydrohammer als rotsbreker
  19 May 2011
 104. Baggermaterieel voor het Panamakanaal
  19 May 2011
 105. Het ontwerp van de nieuwe Panamasluizen
  19 May 2011
 106. Erosie effecten van scheepvaart
  28 April 2011
 107. Effectief platvaren van ondieptes door commerciele scheepvaart
  28 April 2011
 108. De binnenvaart
  28 April 2011
 109. BritNed UK-Netherlands, interconnector HVCD cable
  8 March 2011
 110. Innovative dredging solutions for offshore challenges
  8 March 2011
 111. Flexible fallpipe vessel Stornes - New addition to the Van Oord fleet
  8 March 2011
 112. Van zand naar land
  20 January 2011
 113. Pilot zandmotor
  20 January 2011
 114. Hoogwaterbescherming in de 21e eeuw
  31 May 2010
 115. Onderzoek naar piping: van laboratorium naar IJkdijk
  31 May 2010
 116. Stormvloedwaarschuwingsdienst: hoogwater kustbescherming
  31 May 2010
 117. Belwind offshore wind farm
  9 March 2010
 118. Far and large offshore wind innovation program (FLOW)
  9 March 2010
 119. Ontgronding en bodembescherming (bij offshore windmolen fundaties)
  9 March 2010
 120. Welkom bij ecoshape!
  28 January 2010
 121. Ecological landscaping in sand minig pits
  28 January 2010
 122. Vertroebeling rond sleephopperzuigers
  28 January 2010
 123. Dredging research in China
  17 September 2009
 124. Ervaringen van een scheepsontwerper bij het opzetten van een joint venture in China
  17 September 2009
 125. SE op Delflandse kust
  28 May 2009
 126. Aanleg baggerspeciedepot Hollandsch Diep
  20 January 2009
 127. Baggerspeciedepot Hollandsch Diep
  20 January 2009
 128. Baggeren en steenstorten voor de olie- en gasindustrie’
  23 October 2008
 129. Rock placement operations for BP - Skarv Project
  23 October 2008
 130. De ontwikkeling van steenstorten
  23 October 2008
 131. Ballasten en steenstorten aan de Adriatic LNG gravity base structure
  23 October 2008
 132. Zand voor veilig Nederland
  23 September 2008
 133. Ecologie en suppleties
  23 September 2008
 134. Zettingsvloeiingen - nieuwe ontwikkelingen en inzichting
  22 May 2008
 135. Wensen en verlangens van de praktijk
  6 March 2008
 136. Op de natuur kun je bouwen
  25 September 2007
 137. Bouwen met de natuur
  25 September 2007
 138. Balgzand-Bacton leiding - presentatie ontwerp en vergunningsaspecten
  3 August 2007
 139. Veiligheidsonderzoek windmolenpark bij Egmond aan Zee
  23 January 2007
 140. Singapore en Maleisie - Analyse van een conflict
  7 March 2006
 141. Singapore Land Reclamation - modelling approach & results
  24 January 2006
 142. Singapore en Maleisie - Analyse van een conflict
  24 January 2006
 143. NorNed kabel HVDC project - Installation of HVDC cable
  22 November 2005
 144. Cable laying in the Waddenzee
  22 November 2005
 145. Uw onderhoud zal ons een zorg zijn
  22 September 2005

 146. 22 September 2005
 147. Forumdiscussie
  22 September 2005
 148. Onderhoud Centraal technische dienst
  22 September 2005
 149. VIS Groep - Thuis in en om het water
  22 September 2005
 150. Strategische waarde onderhoud voor baggerindustrie
  22 September 2005
 151. De KRW
  7 June 2005
 152. Waterbodems in/en de KRW, kansen en bedreigingen voor baggeren
  7 June 2005
 153. Europese kaderrichtlijn water: Invloed op baggeren in zeehavens
  7 June 2005
 154. On the conceptual design of large cutter suction dredgers; considerations for making choices
  3 June 2005
 155. De zin en/of onzin van ankerbomen
  17 March 2005
 156. Voorspellen van onderhoudsbaggerwerk en het bepalen van een stortstrategie in de Westerschelde
  22 February 2005
 157. Maritime security en de rol van IVW DS
  13 January 2005
 158. Maritime training center & consultancy
  13 January 2005
 159. Instituut voor risico-advisering en veiligheidsopleidingen
  13 January 2005
 160. Jack-up van booreilanden
  4 November 2004
 161. Aanleg eilanden in de kaspische zee
  4 November 2004
 162. Olie verwijdering Assi Euro Link
  21 September 2004
 163. Verdiepen van het wrak Assi Eurolink met de s.h.z. Prins der Nederlanden
  21 September 2004
 164. Assi Euro Link - Onderwater positionering en wrak monitoring
  21 September 2004
 165. Toekomstvisie en innovatiemogelijkheden van de maritieme sector
  11 May 2004
 166. Kennismanagement in de maritieme sector
  11 May 2004
 167. De Overschelde-Baggeren voor de veiligheid
  10 February 2004

| Total 167 | Current | Previous | Next