Skip to main content

Understanding Dredging

Become a member

CEDA-NL/IRO Clubavond donderdag 8 maart 2018: De toekomst van wind op zee

This is an ARCHIVED EVENT

CEDA Members can download the presentations here, you need to SIGN IN first

Hoe ziet de toekomst van Wind op Zee er over 20 jaar uit? Zijn de dalende kosten van de aanleg van windparken reëel?  Hoe groot is het risico dat veel parken uiteindelijk niet aangelegd worden? Welke invloed heeft dit op de industrie?

Sprekers van de Overheid (RVO), DNV-GL en Rabobank, zullen vanuit verschillende invalshoeken een lange termijn visie presenteren voor Wind op Zee, met in het bijzonder een blik op de Noordzee. 

Information

Van der Valk hotel-restaurant De Gouden Leeuw, Voorschoten
8 March 2018 - 8 March 2018
17.30-22.00 uur