Skip to main content

Understanding Dredging

Become a member

CEDA-NL Clubavond donderdag 20 september: Ontwikkelingen in sensor techniek en autonoom meten.

This is an ARCHIVED EVENT

CEDA Members can download the presentations here, you need to SIGN IN first

Onder deze titel zal onder meer een overzicht worden gegeven van welke “platforms” er zijn voor het doen van metingen, en welke instrumenten geschikt zijn voor welke “platforms”. Aandacht wordt gegeven aan onbemand varen & drones; wat komt er vanuit regelgeving bij kijken? Nieuwe werkervaring met het gebruik van groene en rode LIDAR (vliegtuig) voor bepalen diepte in kleine vaarwegen zal worden gepresenteerd. Vervolgens wordt er ook gekeken naar het volgen van de kustontwikkeling met camera’s, laser en radar met ervaringen en toekomst van het zandmotormeetstation. Mogelijk  wordt er ook een bijdrage gepresenteerd vanuit het platform (anders dan “platform” hierboven): Mariene Monitoring. Deze bundelt kennis en faciliteert kennisuitwisseling tussen projectmanagers en medewerkers van mariene monitoringsprojecten en met inhoudelijk specialisten van kennisinstellingen, advies- en ingenieursbureaus. Hoe worden effecten van geluid, bodemleven, visstand, vertroebeling etc gemonitord en wat vraagt dat van projecten en welke voorwaarden in vergunningen voor monitoring zijn hierbij van belang.

Inleiders: 

 Ir. Jeroen Leusink - Waterschapshuis
Dr.ir. Ellis Penning – Deltares
 Prof.dr.ir. Stefan Aarninkhof - Technische Universiteit Delft

 

 

Information

Hotel Campanile, Delft
20 September 2018 - 20 September 2018
17.30-22.00 uur