Skip to main content

Understanding Dredging

Become a member

CEDA-NL/IRO Clubavond dinsdag 12 maart: De impact van de installatie van windparken op zee op het milieu en omgeving

This is an ARCHIVED EVENT

CEDA Members can download the presentations here, you need to SIGN IN first

De grootschalige bouw van windparken zorgt voor ingrijpende gevolgen voor zowel de natuur als voor de ruimtelijke ordening op de Noordzee. Kwetsbare diersoorten komen hierdoor verder onder druk te staan. Tegelijkertijd bieden windparken op zee kansen om, naast duurzame energie, positief bij te dragen aan de onderwaternatuur. Dit blijkt uit o.a. een rapport van Stichting De Noordzee, waarin dringend advies wordt gedaan voor uitgebreid onderzoek. De  presentaties zijn o.a.:

'Natuurvriendelijk bouwen van offshore windparken'
Wouter Dirks, manager R&D and Innovation Van Oord

'Open innovation Multi-use concept for seaweed and floating solar energy production around wind turbines
Erik Jan de Ridder, teamleader Renewable Energy Team MARIN

'Aangroei van organismen op harde structuren in de Noordzee'
Dhr. Robbert G. Jak, senior onderzoeker mariene ecologie Wageningen University & Research

'V
isie overheid op ecologische impact bouw windparken op zee'
Mw. Suzanne Lubbe, ecologist Rijkswaterstaat en dhr. Bert Wilbrink, senior beleids adviseur Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.


(De voertaal is Nederlands)

Information

Hotel-restaurant Van der Valk, Voorschoten
12 March 2019 - 12 March 2019
17.30-22.00 uur