Skip to main content

Understanding Dredging

Become a member

MiD bijeenkomst 'Innovaties en praktische ontwikkelingen' UITGESTELD

This is an ARCHIVED EVENT

CEDA Members can download the presentations here, you need to SIGN IN first

Een aantal jaren geleden hebben we hebben stil gestaan bij innovaties in het algemeen. Het is essentieel dat de innovaties daadwerkelijk gestalte (gaan) krijgen, en mede om die reden hebben we als bestuur gemeend om een aantal uiteenlopende onderwerpen op dit gebied op de agenda van deze thema avond te zetten. Naast dat deze avond een informatief karakter heeft, hopen we dat u niet schroomt om tijdens de bekende vragenronden praktische input en feedback te geven.

‘The next step in predictive maintenance with Artificial Intelligence
Frank Velthuis - Wärtsilä

‘De maritieme energietransitie: kansen voor nieuwe brandstoffen en aandrijfsystemen’ 

 Lindert van Biert. MTI van Royal IHC

‘Design of an Autonomous Underwater Maintenance Dredger (AUMD)’ 
 Rolph Hijdra -  C-Job Naval Architects

Een nieuw concept hopperzuiger (AUMD) wordt gepresenteerd, met als uitgangspunt een autonoom, onbemand vaartuig. Hierdoor werd de toepassing van een onderzeeër mogelijk, waarbij de hypothese was dat de inzet van de AUMD zou lijden tot een verminderde voortstuwings- en baggervermogensvraag, lagere operationele kosten en verhoogde inzetbaarheid. Tijdens deze studie is het concept ontwikkeld en is deze hypothese getoetst waarvan de resultaten getoond zullen worden.

De gespreksleider is wederom de heer Rinus van Houwelingen.

U kunt zich uitsluitend via de website aanmelden, bij voorkeur per ommegaande, doch uiterlijk op 3 werkdagen voor het evenement: https://www.mid-nl.org/evenementen/innovaties-praktische-ontwikkelingen

Na inschrijving zult u een bevestiging via de e-mail ontvangen. 

Information

Hotel Princeville, Breda
16 March 2020