Central Dredging Association

Understanding dredging

Forum 2013 - First row

Waterbouwdag 4 oktober 2018: High Tech Waterbouw

This is an ARCHIVED EVENT

CEDA Members can download the presentations here, you need to SIGN IN first

Tijdens de Waterbouwdag 2018 staan de technologische ontwikkelingen in de sector centraal. Aan de hand van concrete projecten wordt aandacht geschonken aan nieuwe ontwikkelingen zoals ICT en Big Data, innovaties in meten en monitoren, 3D en 4D informatie, en slimme uitvoerings- en dijkverbeteringstechnieken. Tevens bekijken we hoe deze ontwikkelingen bijdragen aan de verduurzaming van de Waterbouw. Daarom is dit jaar als thema ‘High Tech Waterbouw’ gekozen.

 Voor meer informatie zie: www.waterbouwdag.nl