Skip to main content

Understanding Dredging

Become a member

Waterbouwdag 2016: Hoog of Droog

This is an ARCHIVED EVENT

CEDA Members can download the presentations here, you need to SIGN IN first

Thema van de Waterbouwdag 2016 is ‘Hoog of Droog’, ofwel: kiezen we bij landaanwinning voor een grondophoging of het maken van een polder? En waarop is die keuze dan gebaseerd?

Om die vraag te beantwoorden moeten we eerst terug naar het verleden. Landaanwinning gebeurde door de eeuwen heen altijd door in te polderen. Als een schor of slik voldoende was opgeslibd, werd het grondgebied veiliggesteld door er een dijk omheen te leggen. Inpolderen is zogezegd onze nationale reflex en een methode die we gedurende eeuwen ook in het buitenland hebben kunnen toepassen. In Duitsland langs de Weser en de Elbe, in Engeland the Fens, bij Boston en in India hebben we zo moerassen drooggelegd ten behoeve van de landbouw.

De techniek werkte zo goed dat in de Gouden Eeuw het idee ontstond om een deel van de handelswinsten te beleggen in landaanwinning door de meren in Noord-Holland droog te leggen. De Beemster was het eerste meer dat door Leeghwater werd drooggemalen. Aanvankelijk niet zo succesvol, want de polder liep binnen een jaar weer vol, maar uiteindelijk een voortreffelijk project.

Deze vraagstukken en interessante projecten komen aan bod tijdens de Waterbouwdag 2016, op 10 november 2016 in de Doelen in Rotterdam. Een expositie maakt deel uit van het programma, evenals de uitreiking van de Waterbouwprijs.


Information

Doelen, Rotterdam
10 November 2016 - 10 November 2016
08.15 - 17.30 uur
www.waterbouwdag.nl