Skip to main content

Understanding Dredging

Become a member

Presentations Made at Dutch Section Meetings

Missed a talk or just want to recall a great presentation?

This is the place to catch up on CEDA presentations and find unexpected “gems”, ideas and inspiration. View the titles below.

CEDA-NL online bijeenkomst: Diepzeemijnbouw

18 May 2021

CEDA-NL/KNVTS online bijeenkomst: aanleggen baltische pijpleiding door de Lillebaelt, Denemarken

22 April 2021

CEDA-NL/IRO Online bijeenkomst: Marine Energy

11 March 2021

Memo Webinar Verantwoord slopen

26 January 2021

Zero Pollution-Zero Accidents- Zero incidents

26 January 2021

Slopen bij Defensie

26 January 2021

Sloop Rijndelta

26 January 2021

CEDA-NL online bijeenkomst: Verantwoord slopen

26 January 2021

CEDA-NL online bijeenkomst: Autonoom meten en wat dies meer zij

1 December 2020

Krill - Mesure, model and improve Water Quality

26 November 2020

SMASH-Smart Shipping en autonome (meet)vaartuigen

26 November 2020

Unmanned Autonomous Vessles

26 November 2020

CEDA-NL Webinar recording de CSD "Spartacus"

3 October 2020

CEDA-NL Webinar recording (Samen)werken in het Coronatijdperk

11 June 2020

Samenwerken tijdens Corona - ervaringen Boskalis

11 June 2020

Corona uitdagingen-Baggerbedrijf De Boer

11 June 2020

Samenwerken en COVID19 in de baggerwereld-visie vanuit RWS

11 June 2020

Samenwerken en COVID19-juridische achtergronden

11 June 2020

Vaarweg verruiming bij Venlo

30 January 2020

Roggeplaat Suppletie

30 January 2020

Volle kracht vooruit

30 January 2020

Leven met plastics

15 October 2019

Interactie tussen platic en slib

15 October 2019

Microplastics in het watermilieu

15 October 2019

Facts & Figures

21 May 2019

De toekomst van de baggerindustrie

21 May 2019

Building nature-friendly windmill farms

12 March 2019

Open Innovation

12 March 2019

Onderzoek Geschiedenis van de Noordzee: verloren oesterriffen

12 March 2019

Impact Windenergie op Noordzee milieu

12 March 2019

MVO en RWS: korte schets over maatschappelijk verantwoord handelen bij RWS

29 January 2019

Is het aanmodderen met MVO in onze sector?

29 January 2019

Van MVO naar integrale waarde creatie

29 January 2019

Beter leren keren

20 September 2018

Meten en Monitoren op zee

20 September 2018

Green LIDAR

20 September 2018

Remote Sensor : Lucht fietserij of werkelijkheid

20 September 2018

KIMA

19 June 2018

Bouwen met slib: wat kan er allemaal?

19 June 2018

Markerwadden

19 June 2018

North Sea Win Power of the Future

8 March 2018

Windenergie op zee: een doorbraak in duurzame energie (en in offshore)

8 March 2018

De toekomst voor Offshore Wind: een hybride toekomst

8 March 2018

Toekomst visie van offshore wind vanuit het perspectief van de bank

8 March 2018

Pas op! Interventie door veiligheidskundigen

23 January 2018

Samen werken aan veiligheid

23 January 2018

Geen lat te hoog

28 September 2017

Kleinschalig baggeren

28 September 2017

Naar een volwaardiger dienstverlening

28 September 2017

Hoe om te gaan met vertroebeling tijdens aanbestedings-uitvoeringsfases van baggerprojecten

18 May 2017

Lange termijneffecten van onderhoudsbaggerwerken op vertroebeling en aanslibbing

18 May 2017

Standaard Hopper Dredgers

20 April 2017

Master Plan Decommissioning and Re-use

9 March 2017

Collaboration within the Supply Chain

9 March 2017

Slib in de Rotterdamse havens, werk zonder eind

31 January 2017

Duurzaam Waterbodembeheer - Slibvaren

31 January 2017

Sedimentologisch en nautisch achtergrond onderzoek ten behoeve van baggerplannen in havens met slib

31 January 2017

Toepaqssing van seimiek voor bepalingvan nautische bodem en detectie van objecten

31 January 2017

De Baggerfabriek

15 November 2016

Sediment Management

15 November 2016

Living Lab for Mud

15 November 2016

LNG - a dynamic fuel for a dynamic Sea environment

29 September 2016

LNG Marine fuel: uitdagingen en kansen door een gebruiker en vervoerder

29 September 2016

Milieuprofielen van scheepsbrandstoffen in de nationale milieudatabase

29 September 2016

Bodemsanering Waterfrond Harderwijk

9 June 2016

DF-motoren in dredgers: waar men aan moet denken...

21 April 2016

Introduction to Shell LNG for transport

21 April 2016

Development of dual fuel LNG hoppers

21 April 2016

De toekomst van windenergie op zee

10 March 2016

Offshore wind developments: a construction & installation vessel suppliers perspective

10 March 2016

Offshore wind foundations, installation developments

10 March 2016

Systeemgedrag van de Nederlandse kust

26 January 2016

Kust op kracht: project zwakke schakels van Noord Holland

26 January 2016

Kustlijnzorg: achtergronden en onderzoek

26 January 2016

Setting the Scene: Cyber security awareness

29 September 2015

The Seabed-where offshore and dredging meet

12 March 2015

Dredging in the deep

12 March 2015

Offshore energy-oilmarket faces short dip but long term rise

12 March 2015

PIANC rapport WG144: classification for soils and rocks for the maritime dredging process

5 February 2015

De Baggersector - Een kroonjuweel in de Belgische en Nederlandse economie

20 November 2014

Hoe gaat ICT bijdragen aan het toekomstig bankieren?

20 November 2014

Hubots en de eerste drie wetten van Asimov

20 November 2014

Maak en meet nauwkeurigheden

30 September 2014

Construction and survey accuracies for the execution of rockworks

30 September 2014

CO2-neutrale oplossingen: Geo-engineering voor grootschalige bagger- en bodemtoepassingen

19 June 2014

(W)as een probleem?

19 June 2014

Nieuwe kansen voor afvalstoffen in baggerspecie en waterbodems

19 June 2014

Ervaringen in Bulgarije

24 April 2014

Building a dredger internationally

24 April 2014

Veiligheid van kabels en leidingen

6 March 2014

Subsea excavation trenching technologies

6 March 2014

Het installeren van pijpleidingen op 'ondiep water'"

6 March 2014

Offshore UXO detection and disposal

30 January 2014

Opruimen explosieven

30 January 2014

Assessing the impact of dredging sound on marine fauna

26 September 2013

The EU Marine Strategy Framework Directive

26 September 2013

Offshore dredger sounds at Maasvlakte 2: Underwater sound, source levels and sound maps

26 September 2013

License conditions monitoring underwater sound sand extraction

26 September 2013

Arctic dredging - Past, challenges and future

7 March 2013

Building with Nature: De toekomst

22 January 2013

Assessment of dredging-induced turbidity

22 January 2013

Introductie: Wat waren de doelstellingen programma Ecoschape/Building with Nature, overzicht/opzet p

22 January 2013

Lessons learned in Building with Nature

22 January 2013

Building with ecosystem engineers

22 January 2013

Baggerproject De Boontjes Harlingen

6 November 2012

GORGON BARROW ISLAND LNG PLANT

6 November 2012

Onafhankelijke werkboot exploitanten; nut en innovaties

22 May 2012

Welkom bij Pon Equipment

22 May 2012

Joint innovation In dredging & deep-sea technology

25 April 2012

De IHC Spudguard

25 April 2012

Dredging processes during trenching

6 March 2012

Trouble in the Trench? een geofysische kijk

6 March 2012

Health CareAbroad

31 January 2012

Medical challenges and risks for dredging companies on remote sites

31 January 2012

Werken in onveilige gebieden

31 January 2012

Continuum of care

31 January 2012

Werken in onveilige gebieden

31 January 2012

Laatste ontwikkelingen in offshore windparken vanuit aannemersperspectief

22 December 2011

Visie vanuit de energie-industrie

22 December 2011

Rabobank: Strong position at maritime sector

20 December 2011

Show me the money

20 December 2011

Wind op zee

20 December 2011

Ruimte voor Rivieren - De Noordwaard

22 September 2011

De Hydrohammer als rotsbreker

19 May 2011

Baggermaterieel voor het Panamakanaal

19 May 2011

Het ontwerp van de nieuwe Panamasluizen

19 May 2011

Erosie effecten van scheepvaart

28 April 2011

Effectief platvaren van ondieptes door commerciele scheepvaart

28 April 2011

De binnenvaart

28 April 2011

BritNed UK-Netherlands, interconnector HVCD cable

8 March 2011

Innovative dredging solutions for offshore challenges

8 March 2011

Flexible fallpipe vessel Stornes - New addition to the Van Oord fleet

8 March 2011

Van zand naar land

20 January 2011

Pilot zandmotor

20 January 2011

Hoogwaterbescherming in de 21e eeuw

31 May 2010

Onderzoek naar piping: van laboratorium naar IJkdijk

31 May 2010

Stormvloedwaarschuwingsdienst: hoogwater kustbescherming

31 May 2010

Belwind offshore wind farm

9 March 2010

Far and large offshore wind innovation program (FLOW)

9 March 2010

Ontgronding en bodembescherming (bij offshore windmolen fundaties)

9 March 2010

Welkom bij ecoshape!

28 January 2010

Ecological landscaping in sand minig pits

28 January 2010

Vertroebeling rond sleephopperzuigers

28 January 2010

Dredging research in China

17 September 2009

Ervaringen van een scheepsontwerper bij het opzetten van een joint venture in China

17 September 2009

SE op Delflandse kust

28 May 2009

Aanleg baggerspeciedepot Hollandsch Diep

20 January 2009

Baggerspeciedepot Hollandsch Diep

20 January 2009

Baggeren en steenstorten voor de olie- en gasindustrie’

23 October 2008

Rock placement operations for BP - Skarv Project

23 October 2008

De ontwikkeling van steenstorten

23 October 2008

Ballasten en steenstorten aan de Adriatic LNG gravity base structure

23 October 2008

Zand voor veilig Nederland

23 September 2008

Ecologie en suppleties

23 September 2008

Zettingsvloeiingen - nieuwe ontwikkelingen en inzichting

22 May 2008

Wensen en verlangens van de praktijk

6 March 2008

Op de natuur kun je bouwen

25 September 2007

Bouwen met de natuur

25 September 2007

Balgzand-Bacton leiding - presentatie ontwerp en vergunningsaspecten

3 August 2007

Veiligheidsonderzoek windmolenpark bij Egmond aan Zee

23 January 2007

Singapore en Maleisie - Analyse van een conflict

7 March 2006

Singapore Land Reclamation - modelling approach & results

24 January 2006

Singapore en Maleisie - Analyse van een conflict

24 January 2006

NorNed kabel HVDC project - Installation of HVDC cable

22 November 2005

Cable laying in the Waddenzee

22 November 2005

Uw onderhoud zal ons een zorg zijn

22 September 2005

22 September 2005

Forumdiscussie

22 September 2005

Onderhoud Centraal technische dienst

22 September 2005

VIS Groep - Thuis in en om het water

22 September 2005

Strategische waarde onderhoud voor baggerindustrie

22 September 2005

De KRW

7 June 2005

Waterbodems in/en de KRW, kansen en bedreigingen voor baggeren

7 June 2005

Europese kaderrichtlijn water: Invloed op baggeren in zeehavens

7 June 2005

On the conceptual design of large cutter suction dredgers; considerations for making choices

3 June 2005

De zin en/of onzin van ankerbomen

17 March 2005

Voorspellen van onderhoudsbaggerwerk en het bepalen van een stortstrategie in de Westerschelde

22 February 2005

Maritime security en de rol van IVW DS

13 January 2005

Maritime training center & consultancy

13 January 2005

Instituut voor risico-advisering en veiligheidsopleidingen

13 January 2005

Jack-up van booreilanden

4 November 2004

Aanleg eilanden in de kaspische zee

4 November 2004

Olie verwijdering Assi Euro Link

21 September 2004

Verdiepen van het wrak Assi Eurolink met de s.h.z. Prins der Nederlanden

21 September 2004

Assi Euro Link - Onderwater positionering en wrak monitoring

21 September 2004

Toekomstvisie en innovatiemogelijkheden van de maritieme sector

11 May 2004

Kennismanagement in de maritieme sector

11 May 2004

De Overschelde-Baggeren voor de veiligheid

10 February 2004