Central Dredging Association

Understanding dredging

Presentations made at Dutch Section meetings

Missed a talk or just want to recall a great presentation…?

This is the place to catch up on CEDA presentations and find unexpected “gems”, ideas and inspiration. View the titles below.

CEDA Members can download the presentations here, you need to SIGN IN first

| Total 156 | Current | Previous | Next

 1. Beter leren keren
  20 September 2018
 2. Meten en Monitoren op zee
  20 September 2018
 3. Green LIDAR
  20 September 2018
 4. Remote Sensor : Lucht fietserij of werkelijkheid
  20 September 2018
 5. KIMA
  19 June 2018
 6. Bouwen met slib: wat kan er allemaal?
  19 June 2018
 7. Markerwadden
  19 June 2018
 8. North Sea Win Power of the Future
  8 March 2018
 9. Windenergie op zee: een doorbraak in duurzame energie (en in offshore)
  8 March 2018
 10. De toekomst voor Offshore Wind: een hybride toekomst
  8 March 2018
 11. Toekomst visie van offshore wind vanuit het perspectief van de bank
  8 March 2018
 12. Pas op! Interventie door veiligheidskundigen
  23 January 2018
 13. Samen werken aan veiligheid
  23 January 2018
 14. Geen lat te hoog
  28 September 2017
 15. Kleinschalig baggeren
  28 September 2017
 16. Naar een volwaardiger dienstverlening
  28 September 2017
 17. Hoe om te gaan met vertroebeling tijdens aanbestedings-uitvoeringsfases van baggerprojecten
  18 May 2017
 18. Lange termijneffecten van onderhoudsbaggerwerken op vertroebeling en aanslibbing
  18 May 2017
 19. Standaard Hopper Dredgers
  20 April 2017
 20. Master Plan Decommissioning and Re-use
  9 March 2017
 21. Collaboration within the Supply Chain
  9 March 2017
 22. Our Oceans Challenge
  9 March 2017
 23. Slib in de Rotterdamse havens, werk zonder eind
  31 January 2017
 24. Duurzaam Waterbodembeheer - Slibvaren
  31 January 2017
 25. Sedimentologisch en nautisch achtergrond onderzoek ten behoeve van baggerplannen in havens met slib
  31 January 2017
 26. Toepaqssing van seimiek voor bepalingvan nautische bodem en detectie van objecten
  31 January 2017
 27. De Baggerfabriek
  15 November 2016
 28. Sediment Management
  15 November 2016
 29. Living Lab for Mud
  15 November 2016
 30. LNG - a dynamic fuel for a dynamic Sea environment
  29 September 2016
 31. LNG Marine fuel: uitdagingen en kansen door een gebruiker en vervoerder
  29 September 2016
 32. Milieuprofielen van scheepsbrandstoffen in de nationale milieudatabase
  29 September 2016
 33. Bodemsanering Waterfrond Harderwijk
  9 June 2016
 34. DF-motoren in dredgers: waar men aan moet denken...
  (including video(s))
  21 April 2016
 35. Introduction to Shell LNG for transport
  21 April 2016
 36. Development of dual fuel LNG hoppers
  21 April 2016
 37. De toekomst van windenergie op zee
  10 March 2016
 38. Offshore wind developments: a construction & installation vessel suppliers perspective
  10 March 2016
 39. Offshore wind foundations, installation developments
  10 March 2016
 40. Systeemgedrag van de Nederlandse kust
  26 January 2016
 41. Kust op kracht: project zwakke schakels van Noord Holland
  26 January 2016
 42. Kustlijnzorg: achtergronden en onderzoek
  26 January 2016
 43. Setting the Scene: Cyber security awareness
  29 September 2015
 44. The Seabed-where offshore and dredging meet
  12 March 2015
 45. Dredging in the deep
  12 March 2015
 46. Offshore energy-oilmarket faces short dip but long term rise
  12 March 2015
 47. PIANC rapport WG144: classification for soils and rocks for the maritime dredging process
  5 February 2015
 48. De Baggersector - Een kroonjuweel in de Belgische en Nederlandse economie
  20 November 2014
 49. Hoe gaat ICT bijdragen aan het toekomstig bankieren?
  20 November 2014
 50. Hubots en de eerste drie wetten van Asimov
  20 November 2014
 51. Maak en meet nauwkeurigheden
  30 September 2014
 52. Construction and survey accuracies for the execution of rockworks
  30 September 2014
 53. CO2-neutrale oplossingen: Geo-engineering voor grootschalige bagger- en bodemtoepassingen
  19 June 2014
 54. (W)as een probleem?
  19 June 2014
 55. Nieuwe kansen voor afvalstoffen in baggerspecie en waterbodems
  19 June 2014
 56. Ervaringen in Bulgarije
  24 April 2014
 57. Building a dredger internationally
  24 April 2014
 58. Veiligheid van kabels en leidingen
  6 March 2014
 59. Subsea excavation trenching technologies
  6 March 2014
 60. Het installeren van pijpleidingen op 'ondiep water'"
  6 March 2014
 61. Offshore UXO detection and disposal
  30 January 2014
 62. Opruimen explosieven
  30 January 2014
 63. Assessing the impact of dredging sound on marine fauna
  26 September 2013
 64. The EU Marine Strategy Framework Directive
  26 September 2013
 65. Offshore dredger sounds at Maasvlakte 2: Underwater sound, source levels and sound maps
  26 September 2013
 66. License conditions monitoring underwater sound sand extraction
  26 September 2013
 67. Arctic dredging - Past, challenges and future
  7 March 2013
 68. Building with Nature: De toekomst
  22 January 2013
 69. Assessment of dredging-induced turbidity
  22 January 2013
 70. Introductie: Wat waren de doelstellingen programma Ecoschape/Building with Nature, overzicht/opzet p
  22 January 2013
 71. Lessons learned in Building with Nature
  22 January 2013
 72. Building with ecosystem engineers
  22 January 2013
 73. Baggerproject De Boontjes Harlingen
  6 November 2012
 74. GORGON BARROW ISLAND LNG PLANT
  6 November 2012
 75. Onafhankelijke werkboot exploitanten; nut en innovaties
  22 May 2012
 76. Welkom bij Pon Equipment
  22 May 2012
 77. Joint innovation In dredging & deep-sea technology
  25 April 2012
 78. De IHC Spudguard
  25 April 2012
 79. Dredging processes during trenching
  6 March 2012
 80. Trouble in the Trench? een geofysische kijk
  6 March 2012
 81. Health CareAbroad
  31 January 2012
 82. Medical challenges and risks for dredging companies on remote sites
  31 January 2012
 83. Werken in onveilige gebieden
  31 January 2012
 84. Continuum of care
  31 January 2012
 85. Werken in onveilige gebieden
  31 January 2012
 86. Laatste ontwikkelingen in offshore windparken vanuit aannemersperspectief
  22 December 2011
 87. Visie vanuit de energie-industrie
  22 December 2011
 88. Rabobank: Strong position at maritime sector
  20 December 2011
 89. Show me the money
  20 December 2011
 90. Wind op zee
  20 December 2011
 91. Ruimte voor Rivieren - De Noordwaard
  22 September 2011
 92. De Hydrohammer als rotsbreker
  19 May 2011
 93. Baggermaterieel voor het Panamakanaal
  19 May 2011
 94. Het ontwerp van de nieuwe Panamasluizen
  19 May 2011
 95. Erosie effecten van scheepvaart
  28 April 2011
 96. Effectief platvaren van ondieptes door commerciele scheepvaart
  28 April 2011
 97. De binnenvaart
  28 April 2011
 98. BritNed UK-Netherlands, interconnector HVCD cable
  8 March 2011
 99. Innovative dredging solutions for offshore challenges
  8 March 2011
 100. Flexible fallpipe vessel Stornes - New addition to the Van Oord fleet
  8 March 2011
 101. Van zand naar land
  20 January 2011
 102. Pilot zandmotor
  20 January 2011
 103. Hoogwaterbescherming in de 21e eeuw
  31 May 2010
 104. Onderzoek naar piping: van laboratorium naar IJkdijk
  31 May 2010
 105. Stormvloedwaarschuwingsdienst: hoogwater kustbescherming
  31 May 2010
 106. Belwind offshore wind farm
  9 March 2010
 107. Far and large offshore wind innovation program (FLOW)
  9 March 2010
 108. Ontgronding en bodembescherming (bij offshore windmolen fundaties)
  9 March 2010
 109. Welkom bij ecoshape!
  28 January 2010
 110. Ecological landscaping in sand minig pits
  28 January 2010
 111. Vertroebeling rond sleephopperzuigers
  28 January 2010
 112. Dredging research in China
  17 September 2009
 113. Ervaringen van een scheepsontwerper bij het opzetten van een joint venture in China
  17 September 2009
 114. SE op Delflandse kust
  28 May 2009
 115. Aanleg baggerspeciedepot Hollandsch Diep
  20 January 2009
 116. Baggerspeciedepot Hollandsch Diep
  20 January 2009
 117. Baggeren en steenstorten voor de olie- en gasindustrie’
  23 October 2008
 118. Rock placement operations for BP - Skarv Project
  23 October 2008
 119. De ontwikkeling van steenstorten
  23 October 2008
 120. Ballasten en steenstorten aan de Adriatic LNG gravity base structure
  23 October 2008
 121. Zand voor veilig Nederland
  23 September 2008
 122. Ecologie en suppleties
  23 September 2008
 123. Zettingsvloeiingen - nieuwe ontwikkelingen en inzichting
  22 May 2008
 124. Wensen en verlangens van de praktijk
  6 March 2008
 125. Op de natuur kun je bouwen
  25 September 2007
 126. Bouwen met de natuur
  25 September 2007
 127. Balgzand-Bacton leiding - presentatie ontwerp en vergunningsaspecten
  3 August 2007
 128. Veiligheidsonderzoek windmolenpark bij Egmond aan Zee
  23 January 2007
 129. Singapore en Maleisie - Analyse van een conflict
  7 March 2006
 130. Singapore Land Reclamation - modelling approach & results
  24 January 2006
 131. Singapore en Maleisie - Analyse van een conflict
  24 January 2006
 132. NorNed kabel HVDC project - Installation of HVDC cable
  22 November 2005
 133. Cable laying in the Waddenzee
  22 November 2005
 134. Uw onderhoud zal ons een zorg zijn
  22 September 2005

 135. 22 September 2005
 136. Forumdiscussie
  22 September 2005
 137. Onderhoud Centraal technische dienst
  22 September 2005
 138. VIS Groep - Thuis in en om het water
  22 September 2005
 139. Strategische waarde onderhoud voor baggerindustrie
  22 September 2005
 140. De KRW
  7 June 2005
 141. Waterbodems in/en de KRW, kansen en bedreigingen voor baggeren
  7 June 2005
 142. Europese kaderrichtlijn water: Invloed op baggeren in zeehavens
  7 June 2005
 143. On the conceptual design of large cutter suction dredgers; considerations for making choices
  3 June 2005
 144. De zin en/of onzin van ankerbomen
  17 March 2005
 145. Voorspellen van onderhoudsbaggerwerk en het bepalen van een stortstrategie in de Westerschelde
  22 February 2005
 146. Maritime security en de rol van IVW DS
  13 January 2005
 147. Maritime training center & consultancy
  13 January 2005
 148. Instituut voor risico-advisering en veiligheidsopleidingen
  13 January 2005
 149. Jack-up van booreilanden
  4 November 2004
 150. Aanleg eilanden in de kaspische zee
  4 November 2004
 151. Olie verwijdering Assi Euro Link
  21 September 2004
 152. Verdiepen van het wrak Assi Eurolink met de s.h.z. Prins der Nederlanden
  21 September 2004
 153. Assi Euro Link - Onderwater positionering en wrak monitoring
  21 September 2004
 154. Toekomstvisie en innovatiemogelijkheden van de maritieme sector
  11 May 2004
 155. Kennismanagement in de maritieme sector
  11 May 2004
 156. De Overschelde-Baggeren voor de veiligheid
  10 February 2004

| Total 156 | Current | Previous | Next