Skip to main content

Understanding Dredging

Become a member

MiD Bijeenkomst maandag 2 oktober 2017: De toekomst van brandstoffen

This is an ARCHIVED EVENT

CEDA Members can download the presentations here, you need to SIGN IN first

De toekomst van Brandstoffen

De eerste voordracht zal worden verzorgd door Harry Vasse, hij is Algemeen Directeur vanCoöperatie Bebeka. De titel van zijn voordracht is “De energie mix vanaf 2020”. Als gevolg van de politieke klimaatdoelstellingen zal de energiemix vanaf 2020 drastisch gaan veranderen. Op dit moment bestaat de energiemix nog grotendeels uit fossiele producten maar het is duidelijk dat het marktaandeel  van hernieuwbare energiebronnen in de productmix zal gaan groeien. In deze presentatie zullen de meest voor de hand liggende oplossingen om te voldoen aan de Marpol Annex VI regelgeving worden besproken inclusief de voordelen en de aandachtspunten.

De tweede voordracht zal verzorgd worden door dhr. Germ Wiersma, directeur/ eigenaar van Future Fuels Wholesale BV.  Deze firma is ontstaan vanuit het familiebedrijf Wiersma Olie & Techniek BV welke is opgericht in 1864. Dhr. Wiersma is de vijfde generatie Wiersma die aan het roer staat van het moederbedrijf. Future Fuels Wholesale is gespecialiseerd in het produceren van duurzame dieselbrandstof op basis van energie houdende afvalproducten. Deze producten sluiten naadloos aan op de sterk opkomende circulaire economie en de vraag naar fossielvrije brandstof. De titel van zijn voordracht is: “Draaien op afval, een technisch verantwoord alternatief”. Op gebied van technische kwaliteiten, duurzaamheid en emissie waarden wordt duurzame dieselbrandstof vergeleken met andere fossiele diesel en andere duurzame alternatieven.

Dhr ir Jan Gabriel is sinds 1997 werkzaam bij DEME zal de derde voordracht verzorgen. Hij startte als technical super intendent. Daarna is hij in de functies project engineer, project manager en project directeur verantwoordelijk geweest voor diverse nieuwbouw projecten. Momenteel is hij verantwoordelijk voor alle DEME nieuwbouw en conversie projecten in de functie Head Construction & Conversion Department.

Voor meer details en opgave zie volgende link: http://www.mid-nl.org/de-toekomst-van-brandstoffen

Information

Hotel Princeville, Breda
2 October 2017 - 2 October 2017
17.00-22.00 uur