Skip to main content

Understanding Dredging

Become a member

CEDA-NL Clubavond dinsdag 15 oktober: Plastic problemen

This is an ARCHIVED EVENT

CEDA Members can download the presentations here, you need to SIGN IN first

‘Leven met plastics’ door Dr.ir. Johan Tijssen, voormalig DSM Plastics (kunststoffen) zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. De wereldproductie van kunststoffen is over de laatste 70 jaar zeer sterk gestegen van ca.1½ naar ca. 322 Miljoen ton per jaar. Ca. de helft is bestemd voor verpakkingen als vervanging van glas, blik, karton en papier. Na zijn werkzame leven als kunststoftechnoloog bij DSM, heeft Dr. Tijssen zich verdiept in de samenstelling van het huishoudelijk plastic afval en de al dan niet herbruikbaarheid van de daarin voorkomende plastics. Er wordt onder meer ook ingegaan op het plastic Polyetheen (PE) met het accent op meerlaagse foliën die o.a. in voedselverpakkingen worden toegepast (PE is de grootste component in de wereldproductie van kunststoffen).

‘Microplastics in het milieu’ door Prof. Dr. Dick Vethaak, Deltares en Vrije Universiteit Amsterdam Prof. Vethaak geeft een actueel overzicht van dit zich snel ontwikkelende onderzoeksveld. Plastic zwerfafval en microplastics komen op grootte schaal in het milieu voor en vormen een bedreiging voor het mariene en zoetwater ecosysteem. Microplastics zijn zeer kleine vaste kunststof deeltjes (kleiner dan 5 millimeter) die ontstaan als plastic afval fragmenteert. Er zijn ook plastic deeltjes die direct in het milieu terechtkomen als kleine deeltjes. Via allerlei bronnen en routes komt een groot deel van deze microplastics in zee terecht. Waar komen deze microplastics vandaan en wat en zijn de ecologische effecten van deze persistente deeltjes in de zee en zoet water?.

‘Verandering van slibgedrag door plastic’ door Dr.ir. Arjen Markus, Deltares Plastic deeltjes zoals we die steeds meer aantreffen in rivieren en kustwateren hechten zich aan slib en omgekeerd. De “klontjes” die op die manier worden gevormd zijn groter en zwaarder dan de losse deeltjes en dat heeft invloed op de bezinking en het gedrag van de slibbodem. De vraag is: hoe beïnvloeden plastic en slib elkaar? Met laboratoriumproeven hebben we geprobeerd daar een antwoord op te vinden. Dat antwoord blijkt veel complexer dan je zou verwachten.

Attentie: de programma tijden zijn:
15.30 uur           : inloop
16.00-18.00 uur : presentaties
18.00-19.30 uur : maaltijd

Information

Deltares
15 October 2019 - 15 October 2019
16.00 - 20.00 uur
www.deltares.nl