Central Dredging Association

Understanding dredging

Forum 2013 - First row

CEDA-NL/IRO Clubavond donderdag 8 maart 2018: De toekomst van wind op zee

This is an ARCHIVED EVENT

CEDA Members can download the presentations here, you need to SIGN IN first

Hoe ziet de toekomst van Wind op Zee er over 20 jaar uit? Zijn de dalende kosten van de aanleg van windparken reŽel?† Hoe groot is het risico dat veel parken uiteindelijk niet aangelegd worden? Welke invloed heeft dit op de industrie?

Sprekers†van de Overheid (RVO), DNV-GL en Rabobank, zullen vanuit verschillende invalshoeken een lange termijn visie presenteren voor Wind op Zee, met in het bijzonder een blik op de Noordzee.†

Download

Title and descriptionDownload
Uitnodiging en programma105 KbDownload

download acrobat reader